qubo

WYSTAWA MULTIMEDIALNA

ŚWIATŁO HISTORII- WYSTAWA O HISTORII GÓRNEGO ŚLĄSKA W MUZEUM ŚLĄSKIM W KATOWICACH

wystawa multimedialna- współpraca z Adventure Multimedialne Muzea, projekt zrealizowany