qubo

WYSTAWA MULTIMEDIALNA

MAGURSKI PARK NARODOWY

multimedialna wystawa przyrodnicza – współpraca z Adventure Multimedialne Muzea, projekt wykonawczy