qubo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: QUBO Kubaczka- Ligenza Sylwia, ul. Dehnelów, 41-250 Czeladź;
2. Administrator przetwarza następujące rodzaje Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, nr PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania oferty handlowej lub realizacji umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, tj. w związku z wykonaniem usługi polegającej na opracowaniu projektu (zgodnie z warunkami umowy);
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby niezbędne przy realizacji umowy, której przedmiotem jest opracowanie projektu, tj. współpracownicy, podwykonawcy, branżowcy
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z terminu realizacji projektu, będącego przedmiotem umowy;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia umowy, zaś ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.